Kanaga

Burn-Out

Burn-out is een stoornis met als kenmerk; gevoelens van totale uitputting van lichaam en geest. Fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal zijn we volkomen op. Letterlijk opgebrand. Het is verleidelijk om een burn-out, het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en een stevige depressie over één kam te scheren. Ze hebben immers uitputting als gezamenlijke component en vaak zijn er nog meer overeenkomende symptomen te vinden. In een goede differentiaaldiagnose zullen ze ook alle drie hun plaats hebben maar het zijn duidelijk van elkaar verschillende fenomenen. Een burn-out ontstaat als er sprake is van langdurige en aanhoudende overbelasting, die uiteindelijk leidt tot totale uitputting.
Door op het werk veel te lang op je tenen te lopen om een klus te klaren die maar niet af wil komen. Door een zeer traumatische gebeurtenis, zoals een scheiding van een partner of de dood van een dierbare of door heftig ervaren gebeurtenissen die kort na elkaar plaats hebben gevonden, zonder dat er ruimte was om van de schok te herstellen.
Het zijn willekeurige voorbeelden van situaties die tot een burn-out kunnen leiden.
Vooral als daar nog een psychische component van machteloosheid en soms van uitzichtloosheid bij komt. Gezonde stress en zelfs kortdurende (overzichtelijke) extreme distress, hoeft op zich niet tot een burn-out te leiden. Maar als een distress-situatie aanhoudt en wij niet het gevoel hebben overzicht over de situatie te hebben of er enige invloed op te kunnen uitoefenen, dan kan zo een situatie heel goed leiden tot een burn-out. Zeker als we dan ook nog de neiging hebben om juist harder of nog meer te gaan werken vanuit de illusie dat we zo weer greep op de zaken zullen krijgen. Vaak is het enige gevolg dat we minder aandacht geven aan onszelf en aan dat wat we nodig hebben om weer in balans te komen. Ons streven naar balans (op fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal niveau) noemen we homeostase. Van homeostase is sprake wanneer wij het vermogen hebben om belasting en belastbaarheid steeds weer in evenwicht te brengen. Stress verstoort het evenwicht. Daar is niets mis mee want we hebben, normaal gesproken, voldoende systemen om dit verstoorde evenwicht snel en effectief te herstellen. Wanneer stress echter zo groot of zo langdurig is dat de balans niet meer gevonden kan worden dan spreken we van distress. Distress verstoort ons immuunsysteem. Met name ons vermogen om te herstellen van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid wordt sterk en nadelig door stress beïnvloed. Als de stress situatie aanhoudt raken we in een negatieve spiraal die ons vermogen tot herstel steeds verder uitholt en ons tenslotte in een burn-out doet belanden.
Bedenk wel dat de mate waarin we opgewassen zijn tegen belasting relatief is. Gedurende lange tijd heel zwaar werk verrichten onder aangename omstandigheden en met leuke collega's zal maar zelden tot een burn-out leiden. Helemaal als we ook het gevoel hebben dat wat we doen positief gewaardeerd wordt. Maar als de omstandigheden veranderen, de collega's wegvallen en de waardering uitblijft dan kan hetzelfde werk al snel veel te zwaar blijken te zijn. Fysieke, mentale, emotionele en sociale factoren werken op elkaar in en bepalen samen onze belastbaarheid.

De symptomen van een burn-out zijn, onder andere:
Aanhoudende uitputting, die niet overgaat door een goede nachtrust.
Slaapproblemen.
Algeheel gevoel van malaise met allerlei (soms vage) kwaaltjes en hoofdpijn.
Extreem lage belastbaarheid. Iedere uitdaging is te zwaar en beslissingen kunnen niet
of nauwelijks meer worden genomen.
Het gevoel hebben het leven niet (meer) aan te kunnen, vaak met heftige schuldgevoelens daarover.
Paniekaanvallen, soms met hyperventilatie.
Lage irritatiedrempel en psychische gespannenheid.
Gespannen spieren en andere klachten aan het bewegingsapparaat.
Lusteloosheid en soms ook libidoverlies.
Vermijden van sociale contacten en van alles wat druk oplevert.

U en ik, wij zullen er altijd alles aan doen om de homeostase in stand te houden. Alle fysieke en psychische reserves worden ervoor aangesproken en als de balans tussen belasting en belastbaarheid niet meer te vinden blijkt te zijn, dan hebben we intussen alles gegeven wat we hadden. We hebben niets meer over, we zijn uitgeput, alles is op. Daarom zal het herstelproces van een burn-out, wil het succesvol kunnen zijn, gericht moeten zijn op het herstellen van ons vermogen om belasting en belastbaarheid in evenwicht te brengen. Enerzijds zullen de psychische - en fysieke belastbaarheid hersteld en versterkt moeten worden. Anderzijds zal de belasting ook verminderd moeten worden want het is duidelijk dat de belangrijkste oorzaak van de stress niet ongemoeid gelaten mag worden. Het kan ook nog nodig zijn om onze levensstijl tegen het licht te houden om te zien of het wenselijk is ook daar veranderingen in aan te brengen. Maar de eerste stap zal altijd zijn om ons energiesysteem weer goed op gang te krijgen. Zonder een herstelde energiehuishouding blijven we moe, moe, moe... en zullen we nooit in staat zijn om de benodigde herstelwerkzaamheden uit te voeren.
In het Kanaga behandelplan voor een burn-out komen al die verschillende factoren aan bod.

De fysieke factor; 
Je lichaam is uitgeput en alle reserves zijn verbruikt. Herstellen van de mogelijkheid om op celniveau energie te produceren is de eerste stap. Zonder deze energie kunnen de volgende stappen niet eens worden uitgevoerd. Dan volgt het herstellen van het slaappatroon en met name dat van de 'diepe slaap' functie. Wij onderscheiden de eerste of 'lichte' en de tweede of 'diepe' fase van de slaap. In de 'diepe' slaap rusten we 'diep' uit, hier komen alle organen tot rust en wordt er indringend aan herstel gewerkt. Een logische volgende stap is het regenereren van de uitgeputte organen en het herstellen van de werking van onze orgaansystemen. Hiertoe zullen ook de voor het lichaam benodigde voedingsstoffen aangevuld moeten worden, zodatalle lichaamsfuncties weer naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Het gevolg hiervan is dat we weer gezond worden, weer meer energie tot onze beschikking hebben en we weer naar behoren kunnen functioneren. Een op de persoon afgestemd dieet, aangevuld met voedingssupplementen en soms in combinatie met energiebehandelingen geven in deze laatste stap het beste resultaat. 

De psychische factor;
Onderzoek van onze emotionele en mentale drijfveren levert meestal verbluffende inzichten op over de door onszelf geschapen voorwaarden, waardoor een burn-out is kunnen ontstaan. Onze persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid, onze normen en waarden, ons zelfbeeld maar ook ons wereldbeeld en ons idee over onze rol daarin bepalen hoe wij in de wereld staan en welke druk we ons daarin opleggen. Vrijwel altijd is in de psyche de sleutel te vinden voor de oplossing van de problemen die we in de wereld ervaren. Daarin is dus ook veel te bereiken. Stel dat een kind, vijf jaar oud, de overtuiging heeft dat vader er altijd voor hem is; om voor hem te zorgen en hem te beschermen, om veilig aan vaders hand de wereld te leren kennen en om alle problemen die er maar kunnen zijn, voor hem op te lossen. Zolang vader er is, komt alles goed. Je zou wensen dat alle kinderen van vijf, zo een veilige rots in de branding tot hun onvoorwaardelijke beschikking zouden hebben. Maar als dit kind opgroeit naar volwassenheid zonder dat de overtuiging dat alleen aan vaders hand alles veilig is, meegroeit tot een volwassen beeld van veilig zijn in de wereld, dan is dát wat eens nuttig was, verworden tot een blokkade die ons belemmert om ons op eigen kracht, veilig te voelen in het leven. Of stel je eens voor dat een volwassen vrouw uit haar vroege jeugd de overtuiging heeft overgehouden dat "zij niets kan" (en dat kan wel maar hoeft helemaal niet persé in een liefdeloze omgeving te zijn gebeurd. Dat kan heel goed zijn ontstaan omdat haar ouders, juist vanuit hun liefde voor hun dochter, haar (te) veel uit handen hebben genomen) dan zal zij in haar volwassen leven ook "ik kan niets" tot uitdrukking brengen. Zo kunnen er veel mentale overtuigingen zijn die ons leven negatief beïnvloeden. Hopelijk waren ze ons ooit van nut maar nu ons leven verder is gegaan, zijn ze ons niet langer van dienst. Soms waren ze altijd al beperkend maar hadden we niet de mogelijkheid ons effectief te verzetten en hebben we ze daarom als waarheid aanvaard. Hoe dan ook, de overtuigingen van een kind van vijf jaar horen anders te zijn dan die van een volwassene en hopelijk zijn ze dat ook, maar als ze niet zijn meegegroeid blijven ze hun, inmiddels beperkende, invloed op ons volwassen leven uitoefenen. Het is goed om te weten dat we ze alsnog kunnen veranderen in overtuigingen die ons nu juist wel steunen in ons leven en ons vooruit helpen op ons pad van groei. De levensstijl; Het zal voor ieder van ons duidelijk zijn dat een levensstijl waarin ruimte is voor inspanning en uitdaging maar ook voor voldoende lichaamsbeweging en ontspanning waarin de rol van alcohol beperkt blijft tot twee glazen rode wijn bij de maaltijd per dag en waarin sociaal verkeer vanzelfsprekend is, de kwaliteit van ons leven zeker positief beïnvloedt. Niet altijd even duidelijk is dat een stijl waarin we gewend zijn altijd het uiterste van onszelf te eisen, waarin de lat altijd net even te hoog gelegd wordt omdat we vinden dat onze prestaties daardoor verbeteren en waarin we gewoon zijn (te) streng voor onszelf te zijn, heel schadelijk voor ons welzijn en onze gezondheid is. Om sterker en zekerder uit een burn-out situatie te voorschijn te komen is het daarom belangrijk om, als dat nodig is, ook veranderingen in onze levensstijl aan te brengen. 

Behandeling;  
Er is natuurlijk geen standaard behandelprotocol voor een burn-out. Iedere burn-out heeft zo zijn eigen unieke ontstaansgeschiedenis want hoewel omstandigheden overeen kunnen komen, is ieder mens in zichzelf uniek en alleen daarom al, zal elke behandeling verschillend zijn. Iedere behandeling wordt afgestemd op de cliënt. Op zijn specifieke fysieke behoeften (welke tekorten zijn er ontstaan en welke orgaansystemen moeten worden geregenereerd?) Op zijn persoonlijke referentiekader en overtuigingenstelsel (ik kan niks of ik kan bereiken waar ik me voor inzet.) Op zijn individuele emotionele belevingswereld (reageer ik vanuit angst of vanuit vertrouwen?) en de sociale structuren waarbinnen hij zich beweegt (ben ik veilig en word ik gesteund?) Zoals eerder al is aangegeven is ook iemands individuele levensstijl van belang in het herstelproces. Dan rest nog de vraag, als al deze factoren de revue passeren, welke volgorde van aanpak de beste resultaten geeft. Soms moet je bij de ene mens eerst het ene doen voordat het andere gedaan kan worden terwijl dat bij de andere mens een geheel andere volgorde kan zijn. Dit komt allemaal uitgebreid aan bod om tot een duurzaam herstel te komen.

Het is ons gebleken dat, door een burn-out zo breed te behandelen, niet alleen de duur van de aandoening beperkt wordt maar dat de cliënt er zelf meestal sterker (en wijzer) uit komt, zodat herhaling van de problemen niet snel zal voorkomen. In de behandeling van een burn-out maken wij gebruik van onze kennis en kunde op het gebied van de psycho- en hypnotherapie, de natuur - en energetische geneeswijzen, en de klinische Psycho- Neuro- Endocrino- Immunologie (kPNI.) Populair gezegd is kPNI de wetenschappelijke tak van de Orthomoleculaire geneeskunde. Een breed pallet aan gereedschappen om tot een maximaal resultaat te komen.

Spirituele ontwikkelingPersoonlijke groei 

Wat is persoonlijke groei? Is dat het maken van een mooie carrière? Of een succesvolle relatie?

Kanaga is van mening dat er meer is. Persoonlijker. Persoonlijke groei is het ontdekken van wie we werkelijk zijn. De kracht hiervan ervaren en vandaar uit die zaken in ons leven kunnen creëren die we belangrijk vinden.

Maar wie zijn we dan en hoe komen we daar achter. In ons leven maken we van alles mee. Op basis daarvan nemen we overtuigingen aan en bouwen we emoties op. Een overtuiging kan bv zijn dat het verstandig is om niet voor je mening uit te komen omdat deze toch niet gewaardeerd wordt. Overtuigingen ontstaat op het moment zelf en zijn verre van objectief. Toch beïnvloeden zij ons leven. Vaak bedoelt om ons te beschermen tegen gevaar van buiten. Deze overtuigingen en emoties gaan als een schil om onze werkelijk ik heen liggen. Helaas wordt het dan steeds lastiger om onbevangen onszelf te zijn (veel te eng of gevaarlijk). We gaan ons gedrag aanleren…

Als we weer intuïtief willen kunnen leven vanuit de kracht die we werkelijk zijn is het belangrijk om deze schillen aan te pakken en op te lossen. Het weer volledig vanuit onze eigen kracht kunnen leven kost veel minder energie, geeft vreugde en een gevoel van lekker in ons vel zitten. We kunnen dan de dingen creëren en beleven die we oorspronkelijk ook in dit leven van plan waren te creëren en beleven. We gaan dan weer bouwen aan wie we werkelijk zijn en beleven persoonlijke groei.

Spirituele opleidingen.

Kanaga biedt een volledige Reiki opleiding.

Reiki is het Japanse begrip voor kosmische levenskracht. Strikt genomen benoemt Reiki de energie die overal aanwezig is en die alles wat leeft zijn levenskracht geeft.

Als je op deze energie bent afgestemd, kun je, als daar behoefte aan is, levenskracht toevoegen aan iedere vorm van leven. Zodoende is Reiki een prachtige natuurlijke geneeswijze. Daarnaast is het ook een krachtig hulpmiddel op ieders pad van groei, want de levenskracht werkt niet alleen in op ons fysieke lichaam maar ook op onze emotionele, mentale en spirituele niveaus. Het helpt ons om balans en harmonie te brengen in wie we werkelijk zijn en wie we denken te zijn.

Reiki als natuurlijke geneeswijze, is (her)ontdekt door een Boeddhistische monnik, Mikao Usuï. Hij leerde ons hoe je afgestemd kunt worden op de Reiki energie.

Inmiddels is Reiki een veel beoefende vorm van energiewerk. Het principe erachter is betrekkelijk eenvoudig. Stem je af op de energie en leer die, via jezelf, door te geven. Er is weinig theorie voor nodig. Na de cursus Reiki I kun je er meteen mee aan de slag.

Bij Reiki zijn kennisoverdracht, afstemming en vaardigheden onverdeeld in vier graden.

Bij Reiki I maak je, in een groep van 6 tot maximaal 9 personen, kennis met de geschiedenis van Reiki en met het gedachtegoed van Mikoa Usuï. Je wordt op de Reiki-energie afgestemd en je leert de handposities voor een lichaamsbehandeling bij jezelf en bij een ander. Ook komen de handposities voor een Chakra behandeling aan bod. En je leert jezelf en anderen energetisch in balans te brengen.

Reiki II is een verdieping en uitbreiding van wat je in de Reiki I cursus hebt geleerd. Je ontvangt een (diepere) afstemming en je leert onder andere een aantal mantra's en symbolen te gebruiken, die het mogelijk maken om Reiki energie op afstand te sturen.

Reiki III is een individuele stap en vindt niet meer in een groep plaats. Deze graad is een verdere verdieping in je groeiproces. Je ontvangt opnieuw een (nog diepere) afstemming en je krijgt de beschikking over het meestersymbool en de daarbij horende mantra. In feite beschik je nu over de kracht van een Reiki meester, zonder dat je de verantwoordelijkheden tot het geven van Reiki onderricht op je neemt. Nog meer dan bij de voorgaande graden is Reiki III vooral een geschenk aan jezelf.

Ook de Meestergraad is een individueel proces. Een Reiki meester heeft de behoefte om anderen in de Reiki leer in te wijden en hen op de Reiki-energie af te stemmen.

Reiki I vindt plaats op beide dagen in een weekend en duurt van 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Het kost € 120,- , inclusief lunch en een cursusboek.

Reiki II vindt plaats op beide dagen in een weekend, van 11.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. Het kost € 220,- , inclusief de lunch.

De cursussen vinden plaats in Haarlem.Liefde en geluk


Er wordt veel geschreven over liefde en geluk. In dit artikel beschouwen we de liefde en het geluk binnen de context van een relatie tussen partners.

Laten we eerst een definitie van geluk beschouwen. In dit artikel hanteren we de volgende definitie:

Geluk beleven we door meer energie uit het nu (dit moment) te halen dan dat we energie en aandacht geven aan gebeurtenissen uit het verleden of dat we energie en aandacht stoppen in nog komende gebeurtenissen (de toekomst). Energie en aandacht geven aan gebeurtenissen uit het verleden doen we door in onmin met het verleden te leven. We zijn boos, verdrietig of bijvoorbeeld teleurgesteld over gebeurtenissen in het verleden. Die emoties kunnen ons zo bezig houden dat we geen tijd een aandacht meer overhouden voor hetgeen er nu is. Dit zelfde kan ook naar de toekomst gebeuren. We zijn bijvoorbeeld zo druk met sparen voor ons pensioen dat we vergeten nu te genieten. Daarmee verleren we ook dit genieten en kunnen het niet meer als we daadwerkelijk dat pensioen halen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met een carrière stap die we willen maken, de zorgen over de toekomst van onze kinderen en ga zo maar verder. Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken echter het mag niet alles overheersend zijn.

In bovenstaande zitten een aantal belangrijke elementen.

  • Gelukkig zijn kun je alleen nu;
  • Als al je energie en aandacht naar de emotie van het verleden gaat, kun je niet gelukkig zijn;
  • Als je je alleen maar druk maakt om de toekomst, zelfs als dit de bedoeling heeft om in de toekomst gelukkig te zijn, wordt je nooit gelukkig.

Hierin zit ook iets moois verscholen. Als we willen, kunnen we gelukkig zijn. We zijn daarin beperkt afhankelijk van onze omgeving. We hebben de macht om dit geluk te creëren.

Het legt daarmee tevens de verantwoordelijkheid om gelukkig te zijn bij ons zelf!

Dit is allemaal wel aardig maar hoe nu verder. Vijanden genoeg om niet gelukkig te zijn. Angst, verdriet, boosheid, wraak, ... noem ze maar op. Allemaal elementen die verhinderen om gelukkig te zijn. Mag ik dan geen angst meer hebben? Moet ik dan alles wat me overkomen is maar goedvinden om te voorkomen dat daar energie naar lekt. Het lijkt onmogelijk.

Emoties hiermee een belangrijke sleutel.

Angst (als voorbeeld) is prima. Het kan ons behoeden voor gevaren en ongelukken. Als angst zo wordt ingezet helpt het ons zelfs. Als angst ons verhindert om te leven moeten we er wat aan doen. We moeten voorkomen dat het een blokkade gaat vormen. Middels Hypnotherapie zijn angsten heel goed op te lossen. Vaak zijn angsten ontstaan vanuit een gebeurtenis die we op een bepaalde manier hebben ervaren en geïnterpreteerd. De gebeurtenis kunnen we natuurlijk niet veranderen. Onze beleving ervan wel. Zeker als we er vanuit het nu met onze inmiddels opgebouwde levenservaring naar kijken. Zo geldt dit ook voor andere emoties. Zo kan het helpen iemand te vergeven voor wie hij of zij is, zonder goed te vinden wat er is gebeurd. Een ouder kan bijvoorbeeld best een keer iets doen dat je als kind enorm (negatief) raakt. Je kunt die ouder dit de rest van je leven enorm kwalijk nemen. Er verschrikkelijk boos over zijn. Dat die ouder dit heeft gedaan kun je nooit veranderen. Maar wellicht kon die ouder met zijn of haar levenservaring niet anders (je bent toch ook niet boos op een baby die nog niet kan lopen?) of heeft hij of zijn gewoon een vergissing gemaakt zonder zich bewust te zijn van de consequenties. De gebeurtenis blijf je afkeuren. Je zou het zelf nooit zo gedaan hebben. Maar je kunt dan we je ouder vergeven voor het gedrag van dat moment. Hoe raar de actie ook is geweest, blijkbaar kon deze ouder niet anders op dat moment. Dit vergeven haalt de lading eraf. Geeft een soort vrede. Geeft de ruimte die we nodig hebben om hier en nu aanwezig te kunnen zijn en te kunnen genieten.

Als we dan alle blokkades oplossen, zijn we dan gelukkig?

Dat hoeft niet. Daar is nog iets voor nodig. Accepteren wie we zijn. Leven conform haalbare normen. Tevreden kunnen zijn met wat we nu hebben. Daarnaast dienen er 3 zaken op orde te zijn:

We moeten ons veilig voelen;

We hebben vertrouwen nodig in ons zelf en in de toekomst;

We voelen ons zeker over ons zelf en geloven in wat we doen.

Denk er maar eens over na. Als bovenstaande 3 elementen op orde zouden zijn bij iedereen, dan zag de wereld er vandaag heel anders uit. Als we ons veilig en zeker voelen en vertrouwen hebben dan verandert onze houding van defensief en soms zelfs agressief naar geïnteresseerd en liefdevol naar onze omgeving. Een belangrijke basis voor geluk.

Wat betekent dit nu allemaal voor het beleven van een gelukkige relatie tussen partners? Alles!

Als er iets belangrijk is in een partnerrelatie dan is het wel veiligheid, vertrouwen en zekerheid. De basis om je open te stellen, interesse te hebben in elkaar en respect te hebben voor elkaars wereld. Elkaar te ontdekken en met elkaar verweven te geraken tot op ziels niveau.

Nieuwsgierig geworden? Maak een keer een afspraak. We mogen allemaal gelukkig en liefdevol zijn.

EFT (Emotional Freedom Techniques) in 6 stappen

Een eenvoudige en efficiënte manier om in zes simpele stappen, vrijwel iedere emotionele blokkade op te lossen.

Haal de op te lossen emotie zo sterk mogelijk voor de geest. Als deze emotie angst is, voel de angst dan zo sterk mogelijk. Als weerstand de emotie is, voel het verzet dan in je hele lijf etc. Maak de emotie een 10 op een schaal van 1 tot 10.
 
Verbind je met deze emotie, door een van de ‘Sore Spots’ te masseren terwijl je 3x een korte affirmatie uitspreekt “ Ondanks mijn enorme angst om te vliegen, accepteer ik mijzelf volkomen en met heel mijn hart ”. Belangrijk is om dit met overtuiging te doen. Deze stap is de belangrijkste van de hele cyclus. Indien er na een cyclus geen verbetering is zit het probleem meestal in deze stap. Schreeuw het desnoods uit.
 Klop zachtjes ongeveer 7 keer, met de vingers van één of twee handen, op de volgende plaatsen, terwijl je  op iedere plaats, steeds de essentie van de emotie herhaalt (in dit voorbeeld dus ‘ Enorme angst om te vliegen’) op het kruispunt van sleutelbeen en borstbeen aan de binnenkant van de wenkbrauwen (EB) aan de zijkant van de oogkassen (SE)onder op de oogkassen (UE) tussen neus en bovenlip (UN) tussen onderlip en kin (Ch)opnieuw op het kruispunt van sleutelbeen en borstbeen tien centimeter onder de oksel aan de zijkant van de duim, ter hoogte van de nagelriem idem met de wijsvinger idem met de middel vinger idem met de pink (de ringvinger sla je over) op de zijkant van de hand ( het ‘karate-chop’ punt)Klop nu zachtjes op het ‘gammut-punt’ dat is het dal tussen de twee middenhandsbeentjes van de pink en de ringvinger en blijf dat doen terwijl je een keer de essentie van de emotie herhaaltje ogen ongeveer 3 seconden dicht doet. Als je ze weer opent, focus dan meteen op een vooraf bepaald willekeurig object dit ogenspel nog een keer herhaaltje gezicht stabiel houdt en je ogen 3 seconden naar rechtsonder richt idem naar linksonder vanaf linksonder met je ogen een cirkel maakt met de klok mee idem maar dan tegen de klok in je ogen laat rusten terwijl je een simpel melodietje neuriet het neuriën na 5 seconden onderbreekt door van 1 naar 7 te tellen het neuriën weer hervat en opnieuw zo’n 5 seconden laat duren. Herhaal punt 3 in z’n geheel
 
Zucht een aantal malen heel diep en laat bij de uitademing alle spanning uit je lijf weglopen
Herhaal dit maximaal 4 keer, anders wordt het te saai en verlies je je concentratie. Let er op dat je bij iedere herhaling, verbaal de ‘zwaarte’ van de emotie vermindert. Begin met “enorme vliegangst” verander dat bij de eerste herhaling in “restant vliegangst” vervolgens in “dit restje vliegangst” en tenslotte in “ondanks dat ik nog steeds dit beetje vliegangst ervaar, accepteer ik mijzelf etc.” Als je meer series van 4 nodig hebt, wat heel logisch is, zeker als je met heftige blokkades te maken hebt, laat dan tussen de series minstens een aantal uren voorbij gaan. Eenvoudig en doeltreffend, probeer maar en wanneer het succes niet direct waarneembaar is, bedenk dan dat doorzetten soms het verschil maakt.Toch kan het zijn dat alle inspanning niet tot succes leiden. Er zijn twee oorzaakgebieden te onderkennen:
- Er kan sprake zijn van een voedselallergie die het proces blokkeert;
- De blokkade is zo complex dat het nodig is om onder begeleiding deze blokkades op te lossen.